• Emulsje
 • Nazewnictwo

Kationowe emulsje asfaltowe wg PN-EN 13808:2013

 1. C60B3 ZM- emulsja przeznaczona do złączania warstw asfaltowych wykonanych z asfaltów niemodyfikowanych na drogach obciążonych ruchem od KR1 do KR7.
 2. C60BP3 ZM- emulsja przeznaczona do złączania wszystkich warstw asfaltowych wbudowanych w nawierzchnię na drogach obciążonych ruchem od KR1 do KR7.
 3. C65B3 PU/RC- emulsja do powierzchniowych utrwaleń i remontów cząstkowych wykonywanych na drogach obciążonych ruchem od KR1 do KR4.
 4. C65BP3 PU/RC- emulsja do powierzchniowych utrwaleń i remontów cząstkowych wykonywanych na drogach obciążonych ruchem od KR1 do KR7.
 5. C69B3 PU – emulsja z przeznaczeniem do powierzchniowych utrwaleń wykonywanych na drogach obciążonych ruchem od KR1 do KR4.
 6. C69BP3 PU – emulsja z przeznaczeniem do powierzchniowych utrwaleń wykonywanych na drogach obciążonych ruchem od KR1 do KR7.
 7. C60B5 ME – emulsja wykorzystywana do mieszanek mineralno emulsyjnych wbudowanych w nawierzchnię dróg obciążonych ruchem od KR1 do KR3.
 8. C60B10 ZM/R – emulsja wykorzystywana do recyklingu nawierzchni obciążonych ruchem od KR1 do KR7 oraz do złączania wszystkich rodzajów warstw z pominięciem warstw asfaltowych wykonywanych z asfaltów modyfikowanych, wbudowanych na drogach obciążonych ruc
 9. C60BP5 CWZ – emulsja przeznaczona do cienkich warstw układanych na zimno na drogach obciążonych ruchem od KR1 do KR7.
 • Karta charakterystyki
 • Certyfikat ZKP
 • Deklaracje Właściwości Użytkowych

asfalty modyfikowane

 • Karta charakterystyki
 • Certyfikat ZKP
 • Deklaracje Właściwości Użytkowych

skropienia międzywarstowe

 • Karta charakterystyki
 • Certyfikat ZKP
 • Deklaracje Właściwości Użytkowych