Kationowe emulsje asfaltowe wg normy PN-EN 13808:2013

 

 1. C60B3 ZM- emulsja szybkorozpadowa do złączeń międzywarstwowych.
 2. C60BP3 ZM- emulsja szybkorozpadowa modyfikowana do złączeń międzywarstwowych.
 3. C65B3 PU/RC- emulsja szybkorozpadowa do powierzchniowych utrwaleń oraz remontów cząstkowych.
 4. C65BP3 PU/RC- emulsja szybkorozpadowa modyfikowana do powierzchniowych utrwaleń oraz remontów cząstkowych.
 5. C69B3 PU – emulsja szybkorozpadowa do powierzchniowych utrwaleń.
 6. C69BP3 PU – emulsja szybkorozpadowa modyfikowana do powierzchniowych utrwaleń.
 7. C60B5 ME – emulsja wolnorozpadowa do mieszanek emulsyjnych.
 8. C60B10 ZM/R – emulsja wolnorozpadowa do złączeń międzywarstwowych oraz recyklingu.
 9. C60BP5 CWZ – emulsja wolnorozpadowa modyfikowana do cienkich warstw na zimno (Slurry Seal).

 

-Karta charakterystyki

-Certyfikat ZKP

-Deklaracje Właściwości Użytkowych

 

Asfalty modyfikowane polimerami wg normy PN-EN 14023:2011

 

 1. PMB 25/55-60 – zgodnie z WT-2 asfalt modyfikowany PMB 25/55-60 znajduje zastosowanie do wyrobu mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych do budowy warstwy wiążącej i podbudowy.

 

 1. PMB 45/80-55 – zgodnie z WT-2 asfalt modyfikowany PMB 45/80-55 znajduje zastosowanie do wyrobu mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych do budowy warstwy ścieralnej.

 

 1. PMB 45/80-65 – zgodnie z WT-2 asfalt modyfikowany PMB 45/80-65 znajduje zastosowanie do wyrobu mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych do budowy warstwy ścieralnej o podwyższonych wymaganiach (np. obiekty specjalne).

 

-Karta charakterystyki

-Certyfikat ZKP

-Deklaracje Właściwości Użytkowych

 

Skropienia międzywarstwowe

 

Firma oferuje wynajem skrapiarki do wykonywania skropień emulsją asfaltową na budowach dróg.