Twój towar może bezpiecznie czekać na odbiór

Dla naszych klientów organizujemy magazynowanie towarów w magazynach krajowych, składach celnych i magazynach czasowego składowania. Oferujemy także:

handling (załadunek / rozładunek)

składowanie i przechowywanie towaru

raportowanie stanów magazynowch, a także informowanie o stanie jakościowym i ilościowym towarów znajdujących się na magazynie

paletyzowanie

etykietowanie.